Contact us

For all general enquiries, please contact our school secretary at admin@greenschoolsa.co.za or call 010 025 2210.

For any questions relating to our admissions process, or to apply at the school, please find more information on the Admissions page of our website. Our admissions team can also be contacted on admissions@greenschoolsa.co.za

Kontak ons

Vir alle algemene navrae, kontak asseblief ons skoolsekretaresse by admin@greenschoolsa.co.za of skakel 010 025 2210.

Vir enige vrae wat verband hou met ons toelatingsproses, of om by die skool aansoek te doen, vind assevlief meer inligting op die Toelatingsbladsy van ons webtuiste. Ons toelatingspan kan ook gekontak word op admissions@greenschoolsa.co.za

Meet our principal – Andy Wood

Head of School

During his 15 year career as a Principal Andy has led large international schools in Dubai and the Bahamas in addition to South African private schools. He has been the founding Principal of two South African schools that are thriving today: the International School in Hout Bay and Seaforth College (now renamed Ashton International) in Ballito. Whilst in Dubai he led Greenfield Community School successfully through its Council for International Schools, New England Association of Schools and Colleges and International Baccalaureate accreditation processes. The school implemented a successful Mindfulness programme and gained wide recognition for the breadth of its career – related programme that ran parallel to the International Baccalaureate Diploma.  

Andy was educated at Bishops in Cape Town. He attended the University of Cape Town where he read for an Honours Degree in Geography, with English as his second major. He holds a Post-graduate Diploma in School Management from Henley College. He has also authored school textbooks and worked as a consultant for IB schools.

Andy brings the balance of sound experience with a willingness to take on the exciting challenge of establishing a new school that will be unique in its approach to education. He has both local and international experience and is committed to the vision we have of a Green School that will inspire and challenge our children to be self-confident, balanced, courageous young people who are a force for positive change.

Andy is a family man. He is married to Karen and has two children, Christopher and Amy. Karen is also a Principal (her school is in Pinelands) and Chris has completed his law articles at Bowmans and is now living in Delaware while Amy is travelling in the Indian Himalayas. 

A lover of the outdoors, he is a keen rock climber and mountaineer, and has been on expeditions mountain ranges around the globe from the Alps to the Andes. Andy has been involved in Mountain Rescue for many years as a team member and leader. He also dabbles in mountain biking, sea kayaking and has recently obtained his license as a deep water diver. He has a creative side and paints landscapes in oil.  

‘I am excited to lead a school that will be an inspiring place where children enjoy learning and is serious about its commitment to quality education and nurturing in its children confidence, character and curiosity.’ 

Die Hoof

Green School is ’n plek waar die wonder van leer, inspirasie en vreugde die kern is van alles wat ons doen. Elke kind word as ’n individu aanvaar en gerespekteer. Dit is ’n plek waar kreatiwiteit, innovasie en entrepreneurskap gedy. Welkom by ’n skool wat sy leerders en gemeenskap inspireer en toerus om doelgerig te lewe, nou en ook in die toekoms. Ons benadering tot onderwys is op 21ste eeuse leervaardighede gegrond. Behalwe vir die kurrikulum sal kinders ook leer hoe om kreatiewe denkers, aanpasbaar en innoverend te wees, en gelei word om hul besluite doelgerig te neem. 

Ons glo in dissipline en sorgvuldigheid, maar hierdie eienskappe moet self by ’n kind ontwikkel eerder as om afgedwing te word. Om ons kinders vir ’n immer veranderende wêreld voor te berei, wil ons sterk waardes by hulle kweek wat hulle sal help om ’n positiewe impak te maak. Green School is ’n skool wat sy leerders help om die vreugdes én uitdagings van ons komplekse wêreld te aanvaar. Kom besoek en ontmoet ons gerus en beleef self wat hierdie besonderse skool alles bied.

– Andy Wood, Die Hoof

Meet our Advisory Board

Green School SA has an Advisory Board with the following mandate:

Review the school’s strategic plan to ensure this will result in quality education and enable the school to effectively prioritise time and resources to achieve its mission;

Monitor the school’s implementation of the strategic plan and keep school leadership accountable;

Review the school’s policies and practices to ensure that these will result in quality education and are aligned to the school’s mission;

Evaluate the Head of School and assist in evaluating other academic leadership positions and assist the Founders in appointing and evaluating the Head of School, and to assist in developing succession planning for all key leadership positions;

Assist the Founders in developing financial policies that will ultimately ensure financial sustainability.

Members:

  • Lesley Meyer
  • Gugu Ndebele
  • Rob Houben
  • David Sobel

Green School SA het ‘n Adviesraad met die volgende mandaat:

Hersien die skool se strategiese plan om seker te maak dit gaan lei tot kwaliteit onderwys en die skool in staat stel om tyd en hulpbronne effektief te prioritiseer ten einde die skool se missie te bereik;

Monitor die implementering vna die strategiese plan om die skool se leierskap rekeningsvatbaar te hou;

Hersien die skool se beleide en praktyke om seker te maak dit sal tot kwaliteit opvoeding lei en is belyn met die skool se missie:

Evalueer die skool leierskap en help die Stigters om die Hoof aan te stel en te evalueer, en met om opvolgplanne te ontwikkel vir alle sleutelleierskapsposisies.

Ondersteun die Stigters in die ontwikkeling van finansiële beleide wat die finansiële volhoubaarheid van die skool sal ondersteun.

Lede:

  • Lesley Meyer
  • Gugu Ndebele
  • Rob Houben
  • David Sobel