Join our team

Joining the Green School South Africa team is for you if:

  • You are deeply interested in the learning journey of each child; you want to connect with children to make learning relevant and real.
  • You live a ‘green’ lifestyle; you love nature and want to be part of a movement that is pushing boundaries for the betterment of education.
  • You want to have creative freedom and be part of a collaborative, innovative team of educators.
  • You are a qualified teacher, your life demonstrates lifelong learning and you are curious and excited about developments in the education industry.

Below we list current vacancies. If we do not have any at the moment, please keep an eye on our website and social media pages where all vacancies are advertised.

Word deel van ons span

Om deel te word van die Groenskoolspan is vir jou as:

  • Jy werklik geïnteresseerd is in die leeravontuur van elke kind, as jy ‘n verhouding met kinders wil opbou en seker maak dat hulle leer relevant en eg is;
  • Jy ‘n “groen” leefstyl het, jy lief is vir die natuur en wil deel wees van ‘n beweging om onderwys te verbeter;
  • Jy kreatiewe vryheid wil hê en deel wil wees van ‘n span waar kreatiwiteit en innovasie ondersteun en vereis word;
  • Jy ‘n onderwyskwalifikasie het, jou lewe demonstreer dat jy glo in lewenslange leer, en jy nuuskierig en opgewonde is oor verwikkelings in die onderwysindustrie.

Hieronder lys ons huidige poste wat beskikbaar is. Indien daar tans niks is nie, hou ons webtuiste asook ons sosiale media bladsye dop waar ons alle nuwe poste adverteer.

WhatsApp Image 2022-05-04 at 10.33.56 AM
IMG_8417_2

Vacancies

Join our team! 

We are growing our team and are looking to fill the following positions:

High School Academic Head

If you want to make the difference in education that you dream of, and head up an innovative, creative curriculum that is child-centered and project-based, read more at the link below. 

We are looking for someone with many years of experience in a high school environment, and who would be excited to take on quite a challenge! 

Being the High School Academic Head at Green School SA offers the opportunity of a lifetime; the chance to bring together years of experience, research, innovation and creativity, in a unique and visionary way. 

If this interests you, please click on the links for more information, or to complete the application form.

Closing Date for Applications: 12 June 2022

Starting Date: October 2022 for a term of professional development to start 2023 with ease.

Poste

Word deel van ons span!

Ons groei ons span en is op soek na wonderlike opvoeders vir die volgende poste:

Hoërskool Akademiese Hoof

As jy die verskil in opvoeding wil maak waaroor jy gedroom het, en aan die stuur wil staan van ‘n innoverende, kreatiewe kurrikulum wat kind-gesentreerd en projek-gebaseerd is, lees verder hieronder. 

Ons is op soek na iemand wat baie ervaring in ‘n hoërskool omgewing het, en lekker baie skop het om opgewonde te wees om ‘n stewige uitdaging aan te pak!

Om die akademiese hoof te wees van ‘n Green School hoërskool is die geleentheid van ‘n leeftyd, die bymekaarkompunt van ervaring, navorsing, innovasie en kreatiwiteit in ‘n unieke en visionêre manier.

As jy belangstel, vind meer inligting in die skakel hieronder, asook die skakel na die aansoekvorm. 

Slutingsdatum vir aansoeke: 12 Junie 2022

Begindatum: Oktober 2022 vir ‘n kwartaal van professionele ontwikkeling om 2023 voorbereid te begin.

IMG_8417_2
WhatsApp Image 2022-05-04 at 10.33.56 AM

High school physical science teacher

Are you passionate about the magic of the world, exploration, discovery and the beauty of science? Science is everywhere, from the food we eat to the clothes we wear, the cars of the future, solar energy, incredible sewage systems, nanotechnology and galactic systems. Such beauty and inspiration!

We are looking for an inspired educator to open the door of scientific wonder to our high school learners.

Closing date for applications: 12 June 2022 

Starting date: October 2022 for a term of professional development to start 2023 prepared.

Hoërskool fisiese wetenskap onderwyser

Is jy passievol oor die wonders van die wêreld, ontdekkings en eksplorasies! Die prag van wetenskap! Wetenskap is orals, van die kos wat ons eet tot die klere wat ons dra, die elektriese motors van die toekoms, sonkrag, innoverende rioolstelsels, nanotegnologie en sterrestelsels. Wetenskap is ‘n bron van verwondering en inspirasie!

Ons is op soek na ‘n geïnspireerde opvoeder wat die wonder wêreld van wetenskap met ons hoërskool leeders wil deel. 

Slutingsdatum vir aansoeke: 12 Junie 2022

Begindatum: Oktober 2022 vir ‘n kwartaal van professionele ontwikkeling om 2023 voorbereid te begin.