Begin jou Green School-avontuur

Die eerste stap is om jou belangstelling op ons webtuiste te registreer, navrae te rig of voorlopig aansoek te doen. Dit verbind jou egter nie daartoe om met die aansoek voort te gaan nie. ’n Kind se toelating is ’n wedersydse besluit tussen die gesin en die skool. Aangesien klasse elke semester vinnig vol raak, beveel ons aan dat jy ’n voorlopige aansoek indien sodat ons jou vroegtydig met alles kan bystaan wat jy nodig het om ’n finale besluit te neem.

Akademiese jaar

Die skooldag

Kleuterskool
Formele program 8:15 – 13:00.
Speeltyd tot 15:00

Laerskool (Graad 1 – 5)
08:15 – 14:30

Middelskool (Graad 6 – 8)
08:00 – 14:45

Die skoolhek maak 07:30 oop en word weer 15:00 gesluit.
Naskool word teen ‘n bykomende fooi aangebied.

Die skoolkalender stem ooreen met die kalender wat deur die Departement van Onderwys gepubliseer is: 

Openingseremonie 25 Januarie 2021

Kwartaal 1:

26 Januarie – 30 Maart

Kwartaal 2:

13 April – 25 Junie

Kwartaal 3:

13 Julie – 23 September

Kwartaal 4:

5 Oktober – 8 Desember

Skoolfooie

Dis ’n groot besluit om deel te word van die Green School-familie, met baie faktore om in ag te neem. ’n Belangrike aspek van dié besluit is die finansiële onderneming. Die dokument hieronder sit al die fooie, termyne en voorwaardes van onderrig vir die 2021 akademiese jaar uiteen, soos op Januarie 2020. Lees asseblief hierdie inligting en verstaan dat dié beleide konsekwent op alle nuwe en voortdurende Green School-gesinne toepaslik is.

Alle nuwe inskrywings is onderhewig aan ’n R1 000 aansoekfooi per gesin. Kyk asseblief na die inligting hier onder om die koste rakende inskrywings en skoolgelde vir jou gesin se omstandighede te verstaan. Die aansoekfooi en terugbetaalbare deposito is eenmalige betalings, en inskrywing in die skool word slegs bevestig nadat die skool goedkeuring gegee het, dit aanvaar is deur die ouers, en die deposito betaal is.

Aansoekfooi:

Ons vra ’n aansoekfooi van R1 000 per gesin. Dié fooi dek die verwerking van jou aansoek en waarborg nie aanvaarding tot die skool nie.

Terugbetaalbare deposito:

Indien jy tot die skool toegelaat word, sal daar ’n terugbetaalbare deposito van R10 000 per leerder vereis word. Dié fooi verseker jou plek in die skool en sal terugbetaal word wanneer die leerder die skool verlaat.

Gesinsafslag:

Die oudste kind betaal die standaardfooi, die tweede sal 5% afslag kry en enige broers en susters daarna sal elk 10% afslag kry.

Studente met spesiale behoeftes

Green School gee toe aan leerders wie se akademiese en persoonlike behoeftes bevredig kan word deur die programme en leerderondersteuningsdienste by die skool. Alhoewel ons streef na inklusiwiteit in ons toelatingsbesluite, behou ons ons die reg voor om toelating te weier vir leerders wat volgens ons nie opvoedkundig sal baat by die bywoning van Green School nie. Daar word deeglik oorweeg voordat leerders met fisieke of leerverskille toegelaat word.

Die doel van Green School se toelatingspan is om ’n duidelike begrip van die leerbehoeftes van hul aansoekers te vestig voordat hulle plasingsbesluite neem.

Aliquam sed Praesent commodo Phasellus elementum sem,